Kodėl verta prisijungti?

Tapus Europos jaunimo parlamento Lietuvoje nariu, asmuo gauna teisę:

  1. po šešių mėnesių narystės kandidatuoti į Nacionalinės valdybos nario poziciją arba Regioninio filialo valdybą, po metų – į Prezidento ar EJP Lietuvoje Revizoriaus poziciją;
  2. dalyvauti Nacionalinės valdybos posėdžiuose, siūlyti savo idėjas ir pristatyti savo nuomonę šios valdybos posėdžiuose;
  3. dalyvauti tinklo renginiuose pirmenybės teise;
  4. turėti elektroninio pašto adresą eyp.lt domene;
  5. dalyvavimo teises visas EJP Lietuvoje organizuojamuose renginiuose.

Taip pat, tapus nariu EJP Lietuvoje skatina pasirinkti komitetą ir aktyviai dalyvauti jo veikloje. Šiuo metu EJP Lietuvoje veikia trys vidiniai komitetai:  Žmogiškųjų išteklių, Finansų bei Viešųjų ryšių. Kiekvienas komitetas turi savo darbo sferą, tad leidžia organizacijos nariams save išbandyti skirtingose srityse, įgyti naujų įgūdžių ar juos tobulinti. Su šių komitetų darbo tikslais galite susipažinti žemiau:

Žmogiškieji ištekliai

Šis komitetas rūpinasi efektyviam darbui reikalingais gera narių savijauta ir tarpusavio santykiais. Komiteto nariai prižiūri mažo masto renginių – EJP dienų ar neformalių renginių – organizavimą. Šie renginiai yra puiki pradžia naujiems nariams pradėti savo veiklą organizacijoje, kadangi nariai sužino kaip viešinti renginius, pritraukti dalyvius,  juos įtraukti į EJP veiklą, bendradarbiauti su rėmėjais, užmegzti ilgalaikius santykius, atstovauti organizaciją.

Finansai

Finansų komiteto pagrindinės atsakomybės yra rėmėjų paieška ir organizacijos finansinės dokumentacijos priežiūra. Šio komiteto nariai apmokomi dirbti su organizacijos finansais, sužino efektyviausius rėmėjų paieškos būdus. Kasmet vykdoma 2% pajamų mokesčio kampanija, organizuojami kasmetiniai labdaros ir bendradarbiavimo renginiai. Finansų komitetui priklausantys nariai išmoksta bendradarbiauti su rėmėjais, pristatyti organizaciją bei geriau supranta finansų valdymo procesus.

Viešieji ryšiai

Viešųjų ryšių grupė kuruoja EJP Lietuvoje profilius socialiniuose tinkluose, informuoja narius apie su EJP Lietuvoje susijusias naujienas bei kuria organizacijos tapatybę. Komiteto nariai rašo straipsnius ir ruošia pranešimus spaudai, nuolat atnaujina informaciją socialiniuose tinkluose, prižiūri organizacijos identito kūrimą ir vieningą naudojimą.