Komanda

2017 m. Nacionalinė valdyba

 

vilius_page

 

Vilius Paškevičius

Prezidentas | vilius.paskevicius@eyp.lt

Prezidentas yra EJP Lietuvoje teisinis atstovas. Prezidentas yra atsakingas už pirmininkavimą Nacionalinės valdybos posėdžiuose, kasdienes administracines veiklas, organizacijos atstovavimą valstybinėse institucijose, EJP Lietuvoje dokumentų priežiūrą.

 

giedre-page

 

Giedrė Birmontaitė

Vice-prezidentė | giedre.birmontaite@eyp.lt

EJP Lietuvoje Vice-prezidentė atstovauja organizaciją tarptautiniame tinkle. Prezidentui negalint eiti pareigų, Vice-prezidentė perima visas Prezidento atsakomybes.

 

akvile_page

 

Akvilė Suslavičiūtė

Nacionalinės vadybos narė (Finansų valdymas) | akvile.suslaviciute@eyp.lt

Nacionalinės valdybos narys, atsakingas už finansus, koordinuoja lėšų rinkimą, organizacijos finansinę atskaitomybę, bendravimą su rėmėjais, projektų įvairių programų lėšoms gauti ir kampanijų, lėšoms iš 2 proc. GPM pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą gauti, įgyvendinimą. Finansų komanda organizuoja kasmetinius Networking bei paramos renginius, padeda organizacijos nariams gauti lėšų, padengiančių jų keliones į užsienį.

 

marta_page

 

Marta Subataitė

Nacionalinės valdybos narė (Viešieji ryšiai) | marta.subataite@eyp.lt

Nacionalinės valdybos narys, atsakingas už viešuosius ryšius, prižiūri EJP Lietuvoje paskyras socialiniuose tinkluose, atstovauja organizaciją žiniasklaidoje ir yra atsakingas už organizacijos tapatybės kūrimą.

 

 

imageedit_5_9963131166

 

Augusta Orlauskaitė

Nacionalinės valdybos narė (Žmogiškieji ištekliai) | augusta.orlauskaite@eyp.lt

Žmogiškųjų išteklių komanda, koordinuojama Nacionalinės valdybos nario, organizuoja EJP dienas bei mokymus nariams. Komanda stengiasi užtikrinti narių gerovę, asmeninį tobulėjimą, teikia jiems informaciją apie tinklo renginius bei saugoja jų asmeninę informaciją.

gintare_page Gintarė Valėnaitė

Nacionalinės valdybos narė (Renginių koordinavimas) | gintare.valenaite@eyp.lt

Renginių koordinatorius supažindina EJP Lietuvoje renginių organizatorius su vidinėmis Nacionalinio komiteto tvarkomis, kartu su jais kuria renginio idėją bei prižiūri organizacinį procesą.

2016 m. Nacionalinė valdyba

Prezidentas Vilius Paškevičius

Vice-prezidentė Giedrė Birmontaitė

Akvilė Suslavičiūtė

Gintarė Valėnaitė

Simonas Rubis

2015 m. Nacionalinė valdyba

Prezidentas Karol Marač

Vice-prezidentas Laurynas Keturakis

Monika Rimdeikaitė

Raimund Marcinkevič

Giedrė Kazokaitė

Gabrielė Šimakauskaitė

2014 m. Nacionalinė valdyba

Prezidentas Matas Pajarskas

Vice-prezidentas Paulius Dovidavičius

Artūras Solovejus

Robertas Skliaustas

Karol Marač

Austėja Levickaitė

2013 m. Nacionalinė valdyba

Prezidentas Matas Pajarskas

Vice-prezidentas Paulius Dovidavičius

Ugnė Kripavičiūtė

Antanas Švelnikas

Austėja Levickaitė