Kas yra EJP?

Europos jaunimo parlamentas (EJP) yra unikali edukacinė programa, kurios tikslas yra suburti jaunus žmones iš visos Europos ir suteikti jiems atvirą platformą diskutuoti apie opiausias Europos problemas.

Įkurtas 1987 m. Prancūzijoje kaip mokyklos projektas, per 30 metų EJP tapo viena didžiausių jaunimo organizacijų Europoje. Šiuo metu EJP jungia 40 nepriklausomų organizacijų visoje Europoje, kurios per metus suorganizuoja apie 600 renginių – nuo tarptautinių sesijų iki vietinių mokymų, bei pritraukia daugiau nei 35 000 dalyvių. Tūkstančiai jaunų europiečių savanoriškai vykdo įvarius projektus savo šalyse ir taip prisideda prie aktyvios visuomenės kūrimo bei šios organizacijos stiprinimo. EJP veikimo principas yra jaunimui kuriantis jaunimas.

EJP tikslas yra didinti susidomėjimą Europos problemomis, skatinti tarpkultūrinius mainus, prisidėti prie jaunimo asmeninių įgūdžių tobulinimo bei sukurti platformą, kurioje jauni europiečiai galėtų laisvai išreikšti savo nuomonę.

misija-LT

Garbės komitetas

Europos jaunimo parlamentą palaiko politikai ir visuomenininkai tiek Europos, tiek nacionaliniu lygiu. EJP Garbės komiteto nariais yra:

Juncker mogherini imageedit_3_9860530897

Jean-Claude Juncker

Europos Komisijos Prezidentas

Federica Mogherini

Europos Sąjungos Vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos Komisijos vicepirmininkė

Martin Schulz

Buvęs Europos Parlamento Pirmininkas

 

Struktūra

Tarptautinę organizacijos struktūrą sudaro:

  • Nacionaliniai komitetai (National Committees)

Nacionaliniai komitetai yra nepriklausomos asociacijos veikiančios 40-yje šalių ir kuruojamos vietinių aktyvių organizacijos narių. Nacionaliniai komitetai yra viena svarbiausių organizacijos dalių, kadangi organizuodami įvairius renginius jie stiprina vietinę pilietinę visuomenę bei skatina EJP tikslus savo šalyse.

  • Vykdomoji valdyba (Governing Body)

Europos jaunimo parlamento Vykdomoji valdyba atstovauja viso tinklo interesus. Pagrindinės šios Valdybos atsakomybės yra tarptautinio organizacijos vystymosi priežiūra ir organizacijos darbų kuravimas tarptautiniu lygmeniu.

  • Nacionalinių komitetų taryba (Board of National Committees)

Nacionalinių komitetų taryba yra Nacionalinių komitetų susirinkimas, kuriame atstovaujami kiekvienos šalies interesai. Ši taryba susitinka du kartus per metus Berlyne, tačiau nuolat bendrauja virtualiai. Nacionalinių komitetų taryba su Vykdomąja valdyba dalijasi sprendimų priėmimo teise.

  • Tarptautinis biuras (The International Office of the EYP at the Schwarzkopf Foundation)

Berlyne įkurtas Schwarzkopf fondas 2004-aisiais metais tapo tarptautine skėtine Europos jaunimo parlamento organizacija. Tarptautiniui biurui, globojamam Schwarzkopf fondo, vadovauja vykdomasis direktorius, padedamas projektų vadovų. Tarptautinis biuras veikia kaip paramos mechanizmas Nacionaliniams komitetams ir aktyviai bendrauja su tarptautiniais partneriais – Vokietijos užsienio reikalų ministerija, RWE fondu, ESBO ir kitais.

  • EJP tarybos (EYP Councils)

2013-aisiais EJP buvo įkurtos keturios tarybos, kurių tikslas yra įtraukti daugiau savanorių dirbti ir formuoti organizaciją tarptautiniu lygmeniu. Kiekviena taryba veikia tam tikroje srityje bei turi nustatytus konkrečius tikslus. Šios tarybos yra atskaitingos EJP Vykdomajai valdybai ir glaudžiai dirba su Tarptautiniu biuru. Narystė tarybose yra atvira visiems organizacijos nariams, kurie gali kandidatuoti į pasirinktą tarybą kasmetinių rinkimų metu. Šiuo metu EJP veikia keturios tarybos: Akademinė taryba (Academic Council), Edukacinė taryba (Educational Council), Regionų plėtros taryba (Regional Development Council) bei Mokymų ir narių lavinimo taryba (Training and Alumni Development Council).

Daugiau informacijos apie EJP tarptautiniu lygmeniu:  www.eyp.org