EJP Lietuvoje

40 šalių-3

EJP tinklą sudaro 40 nepriklausomų organizacijų, vadinamų Nacionaliniais komitetais. Šios organizacijos yra vienijamos bendrai įkurtų ir prižiūrimų tarptautinių valdymo organų bei skėtinės organizacijos – Schwarzkopf fondo. Su šio tinklo struktūra ir valdymo organais galite susipažinti čia arba EJP tinklo svetainėje.

jaunuoliai-3

Iki 2016 m. pabaigos mūsų renginiuose dalyvavo 1500 jaunuolių. Jų gebėjimai ir žinios buvo paveikti skirtingai – priklausomai nuo jų pozicijos ir atsakomybių renginiuose. EJP Lietuvoje stengiasi išplėsti jų pažinčių ratą, suteikti plaformą būti išgirstiems ir įrankius tobulinti įgūdžiams.

100 savanorių-4 2016 m. pabaigoje EJP Lietuvoje turėjo 100 aktyviai veikiančių savanorių. Organizacijos nariai ir renginių organizatoriai nuolat tobulina organizaciją savo idėjomis bei žiniomis. Kadangi EJP yra edukacinė programa, už mūsų savanorių nuolatines pastangas mes suteikiame jiems visas reikalingas žinias bei priemones tik didinti jų galimybes bei įgūdžius.
14 renginių-3 Iki 2017 m. pradžios surengėme 14 didelio masto renginių. 13 iš jų buvo akademiniai – Nacionalinės ir Regioninės sesijos bei vienintelis iki šiol Lietuvoje Studetų forumas. 2016 m. rugsėjį EJP Lietuva surengė dar vieną iniciatyvą ir surengė Networking event, pritraukusį apie 100 dalyvių pasidalinti informacija apie galimybę įsidarbinti.
metai-2 2012 m. EJP Lietuvoje buvo įkurta kelių aktyvių jaunuolių, o tais pačiais metais EJP Nacionalinių komitetų taryba patvirtino EJP Lietuvoje kaip tinklo narę. 2013 m. pradžioje Europos jaunimo parlamentas Lietuvoje buvo oficialiai registruotas kaip asociacija.
renginiai-2 Tiek EJP Lietuvoje suorganizavo mažesnių renginių – įvairių mokymų, narių susitikimų bei EJP dienų. Šie renginiai dažniausiai būna pirmoji mūsų savanorių pažintis su organizacija ir, priešingai nei didesni akademiniai renginiai, kartais yra organizuojami lietuvių kalba.
valdyba-2 EJP Lietuvoje yra atstovaujama šešių asmenų Nacionalinės valdybos, kurią sudaro Prezidentas, Vice prezidentas ir 4 Valdybos nariai. Šiuo metu Vice prezidentas yra atsakingas už tarptautinius santykius, o likę 4 nariai dirba finansų, žmogiškųjų išteklių, viešųjų ryšių ir renginių koordinavimo srityse.
filialai-2 EJP Lietuvoje turi 2 regioninius filialus Vilniuje ir Kaune. Regioniniai filialai yra prižiūrimi regioninių valdybų ir vykdo vietinius renginius bei užsiima regiono narių kompetencijų kėlimu ir gerovės užtikrinimu. EJP Lietuvoje nacionalinėje strategijoje yra iškeltas tikslas iki 2020 m. įsteigti funkcionuojantį filialą Klaipėdoje.